Sätt mål med SMART – Smarta mål

Att sätta Smarta mål är helt avgörande för framgång inom det mesta i livet och framförallt inom försäljning. För att lyckas med att formulera mål finns det flera olika metoder till stöd. En av de mest använda och effektiva modellerna för att sätta upp mål är SMART.

SMART bygger på fem steg:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Acceptans
  • Realistiskt
  • Tidsatt

Eller på engelska Specific, Measurable, Accurate eller Approved, Realistic och Timebound.

Följande fem steg ger dig SMARTa mål:

1. Skriv ned det som är specifikt.
Använd aktiva ord som innebär en riktning exempelvis öka, minska, utveckla. Använd inte otydliga och generella ord som värna om, ta tillvara, tillgodose.

2. I nästa steg tar du fram vad som är eller skulle kunna gå att mäta.
Det som går att mäta blir genomfört, Mätbara och smarta mål. Lägg tid på att komma överens om mått för just era smarta mål, i passande enheter till exempel pengar, tid eller procent. Mätbara mål helt enkelt.

3. Finns acceptans för målet?
Mål måste vara accepterade. Mål tenderar att bli bäst om de sätts tillsammans med de som skall uppfylla dem. Smarta mål är accepterade av alla involverade.

4. Går målet att nå – är det realistiskt?
Målet måste vara nåbart, realistiskt. Samtidigt kan man lägga ribban olika högt. I målsammanhang använder man ofta trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål.

5. När skall målet vara nått? Sätt en tid!
Att sätta tiden är lika viktigt som målet självt, en för kort tid gör även ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. Även här tenderar det att bli bäst om de som skall uppfylla målet får vara med och sätta tidpunkten. Smarta mål behöver en tydlig deadline.

Använder du modellen får en SMART målformulering. Smarta mål underlättar i arbetet med att förankra mål och göra alla delaktiga i målsättningsarbetet. Smarta mål gör att du ökar möjligheten att nå dem.

Om författaren

Patrik Nordkvist

Utvecklar kunder, affärer och försäljning. Över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD för snabbväxande bolag. Skapar Ökad försäljning och Ökad vinst.

3 kommentarer

  1. Hej Patrik!
    Tyckte det du skrev var bra och vill gärna använda mig utav det du skrev i ett arbete i skolan. För att hänvisa till källan (dig) korrekt vill jag veta när detta skrev (år räcker). När publicerades detta?
    Lina

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *