Vadå välja bort affärer kanske du tänker. Jag vill jobba med alla. Om det var din tanke ber jag dig fundera en stund, ”Skall du välja bort affärer?”

Svaret är ja, du skall aktivt välja och välja bort affärer. Om du aktivt väljer vilka du skall arbeta med kommer det att leda till att du får bättre kvalitet med mindre insats vilket ger ökad försäljning och ökad vinst.

Låt oss först titta på hur du skall välja.

Steg ett är att bestämma vilken målgrupp du vill bearbeta. De baserar du på var du kan tillföra kundnytta, dvs har en lösning som kunderna är villiga att betala för.
När du bestämt detta inriktar du all din marknadsföring och försäljning på denna målgrupp.

Steg två är att kvalificera affärerna när du möter en potentiell kund. Ett första möte mellan en säljare och köpare är faktisk till för att se om det finns en gemensam nämnare. Ett behov och en lösning.
Är den potentiella kunden ut efter något du inte kan leverera är det nästan alltid bättre att tacka nej. Försöker du trycka in din produkt utan att det löser något blir det knappast en bra affär.

Om du på detta sätt aktivt väljer vilka affärer du skall vinna kommer du att lägga mer tid på rätt affärer, det kommer att leda till en högre träffprocent. Allt detta ger i slutändan ökad försäljning och ökad vinst.

Om du vill bli bäst, måste du välja vilka affärer du skall fokusera på.
Kom ihåg – Att inte välja, är också ett val. Det kallas att välja passivitet!

Vilka affärer skall du välja och välja bort?