”Om du inte vet vart du är på väg spelar det ingen roll vilken väg du väljer” får Alice i Underlandet till svar när hon frågar om vägen men inte kan säga vart hon är på väg.

Har du inget mål spelar det ingen roll vad du gör, det blir som det blir. Vill du bli en bättre säljare är det en självklarhet att jobba med mål i olika former, exempelvis ”Smarta mål”.
Mål kan man arbeta med på flera olika nivåer och sätta så kallade delmål.

Forskning visar att personer som regelbundet uppnår mindre mål är upp till 22 procent mer nöjda med tillvaron än de som bara strävar mot ett stort övergripande mål.

Har du spelat dataspel som exempelvis WoW (World of Warcraft) är detta inget förvånande. I spelet belönas du hela tiden med mycket små belöningar vilket ökar sannolikheten för att du spelar en liten stund till.

På samma sätt kan du öka din egen motivation för att bli en bättre säljare genom att arbeta med en mängd delmål. Det kan vara allt från att bryta ned det stora målet till en dagsbudget eller i vissa fall timbudget. Har du längre processer kan du skapa andra delmål kopplade till de olika stegen i försäljningsprocessen.

Detta gör att du kommer att skapa många tillfällen då du får små belöningar och på så sätt känner dig mer nöjd. Delmålen visar också att du är på rätt väg och kan på så sätt säkerställa att ditt arbete ger utdelning. Läs gärna ”Bli en bättre säljare – Hårt arbete räcker inte”

För att bli en bättre säljare och mer nöjd med din tillvaro, dela upp dina mål i många små delmål.

Källa: Orlick (1999) “Embracing Your Potential”