Bli en bättre säljare – Förändringens tveeggade svärd

För att bli en bättre säljare är det nödvändigt att hela tiden förändras. Förändringen är en del av livet, den pågår varje dag i allt från att våra celler byts ut till att vi själva försäker förändra vårt beteende för att nå framgång. Förändring är viktigt för att inte säga helt avgörande i många situationer. De arter som inte har förändrats har försvunnit. Det är samma sak med företag, de som inte förändras utifrån den marknad där de är aktiva går slutligen i konkurs.

Förändring kan dock vara ett tveeggat svärd, det gäller i alla fall misslyckad förändring.

Forskning visar att personer som försöker genomföra en förändring och upprepade gånger inte lyckas med att genomföra förändringen blir mindre tillfredsställda med sin tillvaro.

För att hela tiden utvecklas och bli bättre som säljare måste du kunna förändra saker, såsom ditt eget beteende, rutiner, säljmetodik mm. Du måste helt enkelt lära dig att bli duktig på att genomföra förändringar.

Följande steg behövs för att bli framgångsrik i att förändra dig själv och på så sätt bli en bättre säljare.
  • Syfte och mål – Vad och varför helt enkelt?
  • Logik – Är det du skall göra logiskt?
  • Lätt att göra rätt – Underlätta för dig själv
  • Automatisera – Ex via stödsystem
  • Följ upp – Hur går det?

Om du med ovan steg planerar och arbetar med det du vill förändra för att bli en bättre säljare ökar sannolikheten att lyckas. När man lyckas med att genomföra förändring ger det energi och kraft att göra ännu mer. Se därför också till att prioritera så du inte försöker förändra allt samtidigt

Källa: Polivy & Herman (2000) ”The False-Hope Syndrome Unfulfilled Expectations of Self-Change”

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar