Hur du uppfattas av andra människor beror till mycket stor del på din självbild. Oavsett om du har rätt kompetens, tränar och fördjupar dig inom ditt område regelbundet dras du ned om du inte har en bra självbild.

Det finns forskning som visar att för att lyckas bättre på jobbet är det viktigare, för de flesta, att förbättra sin självbild istället för att genomföra förändringar på jobbet, utveckla sin kompetens osv.

Om du inte tror att du kan klara av dina mål, att du inte är redo för din roll eller bara i största allmänhet inte anser att du duger till det du sysslar med kommer det att slå igenom i dina resultat. Du kommer undermedvetet att leta saker som inte fungerar och till och med misslyckas för att bevisa tesen för dig själv. Detta beteende kommer att lysa igenom i din relation med andra som i sin tur gör att du misslyckas i ännu större omfattning.

Omvänt, med en bra och mer rättvisande bild av vad du kan har du lättare att utveckla dina förmågor och ge dig i kast med utmaningar vilket gör att du kommer att lyckas. Effekten blir att du kommer leta saker som går bra, viket stärker din självibild. När det lyser igenom i mötet med andra människor skapar det resultat och du får ännu bättre självbild. De som letar bevis på att de ska misslyckas finner dem troligen, vilket leder till att de slutar försöka.

För att bli framgångsrik som säljare kan det därför vara en god idé att arbeta med din självbild parallellt med annan utveckling. En dålig självbild kommer hindra dig i din väg mor framgång och en bra kommer att hjälpa dig.

Du kan läsa mer om hur du kan utveckla din självbild: ”Förbättra din självbild och sälj mer”

Källa: Gribble (2000) ”The Psychosocial Crisis of Industry Versus Inferiority and Self Estimate of Vocational Competence in High School Students”