Utgångspunkten för en förhandling är i grunden att få igenom så mycket av dina önskemål som möjligt. En förhandling med syfte att exempelvis få till ett längre samarbete bygger dock på att båda parter är nöjda eller åtminstone tillfreds. Här är det en delikat balansgång i förhandlingar – att få igenom det du vill i förhandlingen och samtidigt se till att ha en nöjd motpart.
Har du fått igenom dina huvudmål och det som är av stor vikt för dig är det viktigt att säkerställa att din motpart också blir nöjd. Driver du förhandlingen in absurdum för att få igenom samtliga dina mål oaktat om de är vad motparten vill är risken stor att det trots allt blir en misslyckad förhandling.

Risken är att du går för långt och uppfattas som gniden och motparten lämnar förhandlingen och du förlorar hela affären. Även om du skulle lyckas i den aktuella förhandlingen kommer det ligga dig i fatet längre fram. Kommande förhandlingar kommer att bli mycket svårare då motparten kommer gå ut med tuffare krav. I ett löpande samarbete kommer det också att riskaera ligga dig i fatet då du kommer uppfattas som någon som inte ser till allas bästa.

En duktig förhandlare ser därför till att, förutom att bli nöjd själv, motparten inte lämnar förhandlingen missnöjd utan också känner sig nöjd med avtalet.

Vill du läsa mer om förhandlingsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Bli en mästare på förhandling”, klicka här för att ladda ned den.