Efterstäva alltid enkelhet oavsett om det handlar om dina krav, formuleringar i avtalet eller hur du utrycker dig under själva förhandlingen. Är du för krånglig riskerar du att få nej på ett krav bara för att motparten inte förstår dig. Krångliga utläggningar eller meningar ökar dessutom risken för missförstånd och därmed en utdragen eller i värsta fall misslyckad förhandling. Är motparten omständlig, ställ kompletterande frågor och repetera med egna ord för att säkerställa att du verkligen förstått.

Vill du läsa mer om förhandlingsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Bli en mästare på förhandling”, klicka här för att ladda ned den.