Var alltid noga med att dokumentera förhandlingen, allt från vad som diskuterats till delöverenskommelser. I längre och mer komplexa förhandlingar är risken stor att missförstånd uppstår eller att du helt enkelt tappar greppet om förhandlingen om du inte sköter dokumentationen ordentligt.

Är det mycket dokumentation som ni skickar mellan er kan det även vara bra att vara överens om hur ni markerar ändringar, både mellan motparterna och internt i din förhandlingsgrupp.
Tänk också på att göra stickprov och kvalitetssäkra, både för att undvika misstag och att motparten medvetet försökar vinna en fördel.

När det gäller delöverenskommelser, se hela tiden till att bekräfta med motparten så att ni är överens om vad som sagts. Vid minsta osäkerhet är det bra att tillsammans gå igenom hur formuleringen skrivs i protokollet för att säkerställa att alla är överens.
Se till att protokollen skrivs ut och distribueras till samtliga deltagare. Inled gärna kommande möte med att gå igenom protokollet för att säkerställa att alla har samma bild av senaste mötet.
I en längre förhandling är det klokt att regelbundet gå igenom vad som bestämts baserat på protokollen.

Att ha ordning och reda gör att förhandlingen flyter på snabbare och fokus kan ligga på själva förhandlingen. Det omvända kan lätt leda till missförstånd och förvirring, som riskerar leda till osämja.

Vill du läsa mer om förhandlingsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Bli en mästare på förhandling”, klicka här för att ladda ned den.