I de flesta förhandlingssituationer är det man förhandlar om mer eller mindre konfidentiellt. Troligen vill du inte att personer utanför förhandlingarna skall ha kännedom om detaljerna i förhandlingen. Många gånger kan det även vara en balansgång gällande hur mycket information du vill att motparten skall få. Tänk därför alltid på att bevara hemligheter du får veta under förhandlingen. Tänk på vad du delar med dig av för information till motparten. Tänk dig också för ett par gånger innan du berättar för någon utomstående hur förhandlingen framskrider.
Många gånger tänker man på detta i själva förhandlingssituationen och med de som är direkt berörda men sen berättar man för någon utomstående för att få prata av sig. Risken är då att denna känner någon som känner någon. Bäst är därför att helt enkelt inte prata alls om en pågående förhandling förutom med de som är inblandade i den.

I många fall kan det vara bra om parterna skriver under ett ömsesidigt sekretessavtal innan förhandlingarna inleds. Oavsett formella papper tjänar du på att visa och kräva diskretion av motparten. Agerar du inte professionellt i dessa sammahang är risken överhängande att du får ett rykte att inte kunna hålla tyst. Det kommer att göra att du får svårt att lyckas både i framtida förhandlingar och i affärslivet generellt.

Vill du läsa mer om förhandlingsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Bli en mästare på förhandling”, klicka här för att ladda ned den.