Förhandling sker mellan individer och ibland representerar dessa individer organisationer. Både individer och organisationer har värderingar och en syn på samhället och världen i stort. Att ha liknande värderingar och åsikter i stort kan vara en oerhörd fördel i många sammanhang. Fler och fler företag ställer också krav på både kunder och leverantörer att man kan ansluta sig till en viss värdegrund.

Om det är ett krav i förhandlingen måste det självfallet föras fram och säkerställas att ni är överens. Är detta inte av vikt för dig är det oftast bättre att hålla dina personliga åsikter och ditt tyckande för dig själv.

Många förhandlingar har gått i sank på grund av ogenomtänkta uttalande. Politik och religion är typiska ämnen där en ogenomtänkt kommentar lätt kan skapa diskussion och osämja. Även andra områden som klädstil, familjesituation, barnuppfostran kan skapa distans mellan er och på så vis minska sannolikheten till en lyckad affär.

Många vill tro att diskutera dessa saker kan binda samman motparterna. Är du helt säker på vad din motpart tycker i en fråga kan det så klart vara en framgångsrik taktik, men är du det minsta osäker är risken stor att resultatet blir det motsatta.
Fokusera på förhandlingen och det som är viktigt i den och lämna resten till ett annat tillfälle.

Respektera motparten och förvänta dig samma behandling tillbaka.

Vill du läsa mer om förhandlingsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Bli en mästare på förhandling”, klicka här för att ladda ned den.