Tomma löften i förhandlingar är en varningssignal att allt inte står rätt till. Tomma löften kan vara att motparten lovar att ta med vissa dokument men sedan glömmer eller kommer med olika bortförklaringar. Det kan vara att motparten lovar att ta fram förtydligande, för att påvisa sin sak eller underlag till ett kommande avtal, och att dessa sedan aldrig levereras. Att nyckelpersoner är borta eller byts ut under förhandlingens gång räknas också in under kategorin tomma löften.

Händer dessa saker vid ett enstaka tillfälle är det troligen bara ett misstag eller missförstånd. Är det däremot något som sker ofta är rekommendationen att gräva djupare för att se om du kan hitta vad som är fel eller inte stämmer.
I vissa fall kan det vara så att din motpart är slarviga och ostrukturerade, men håller vad de lovat och levererar efter förhandlingen. Det går ofta lätt att undersöka genom att prata med personer som tidigare förhandlat med motpartern.
I värsta fall är tomma löften resultatet av att motparten bluffar och inte har för avsikt att göra det de åtar sig eller bluffar för att vinna fördelar i förhandlingen.

Blir tomma löften ett mönster under hela förhandlingen utan att du kan finna en rimlig förklaring kan det till och med vara värt att överväga att helt lämna förhandlingen.

Vill du läsa mer om förhandlingsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Bli en mästare på förhandling”, klicka här för att ladda ned den.