För många år sedan intervjuade jag en säljare. På frågan om vad han ansåg sig behöva utveckla inom sin försäljning svarade han att han behövde bli bättre på att avsluta affärer.

Min ryggmärgsreflektion var att han inte sålde så bra, jag lyckades hejad mig och bad honom utveckla.
Han förklarade att de tränade avslutsteknik och hade som mål att gå på avslut tio gånger, ja tio gånger varje säljmöte. Han ansågs sig vara svag på avslut då han bara gjorde fem till sju per möte.

Om det är fem, tio eller femton avslut per säljmöte som gäller varierar beroende på vad du säljer och på situation. Slutsatsen och lärdomen av detta är dock att vi alla med största säkerhet gör för få avslut.
Hur många avslut gör du på nästa möte?