En förhandling börjar inte när du och din motpart sätter er ned vi förhandlingsbordet. Den börjar första gången ni träffas. Vare sig du är säljare och träffar en potentiell kund för första gången eller om du är på en anställningsintervju inleds förhandlingen då. Redan då börjar förarbetat med att bygga up sina respektive argument, lära sig läsa motparten, ta reda på vad som verkligen är vikigt för motparten.

Ta liknelsen med avtalsrörelsen, där grunden för de flesta löner sätts. Arbetsgivarna och fackförbunden går ut långt innan förhandlingen inleds på exempelvis debattsidorna i tidningarna. Där argumenterar de för sitt budskap, exempelvis ”För höga löneökningar riskerar höja arbetslösheten”.

Har du under hela införsäljningsprocessen sålt in att ditt företag har bästa kvalitén på marknaden kommer det vara svårt att förhandla ett avtal med kunden där du är sämre på någon punkt än deras nuvarande leverantör. Mao det du säljer dag ett får du leva med fram till att förhandlingen är över.

Tänk därför på att förhandlingen börjar första gången du träffar den du senare skall förhandla med.

Vem skall du börja förhandla med idag?

Vill du läsa mer om förhandlingsteknik? Vi bjuder på e-boken ”Bli en mästare på förhandling”, klicka här för att ladda ned den.