Jag visade för ett tag sedan intresse för en systemlösning gällande avtalshantering. Jag fick svar på lite frågor och har kontakt med en mycket duktig säljare. Då det inte var i topp på min priolista och andra saker kom emellan föll det i glömska.
Den duktiga säljaren släppte dock inte taget om mig. Då han efter en tid inte nått mig kom följande mail.

Patrik,

I suspect you must be up to your armpits in alligators because I’ve been unable to get through to you. When the alligators take a break, do you suppose you could give me a call? I’d really like to talk to you about “The System”. In the meantime, I’d sure appreciate it if you would provide me with an update. Just check one of the items below and email me back. Thanks a lot!

1. You’re right, I’m swamped. Call me on or after _____________________ so we can talk.

2. Don’t quit trying. I admire persistence!

3. Don’t call me. I’ll call you.

4. I’m not interested at this time.

Thank you and kind regards,

Mr Persistence

The System Company

Självfallet återkom jag. Han fick ingen affär just nu men slapp å andra sidan ha mig som ett öppet case att slösa tid på. Jag kan säga att när frågan aktualiseras igen är han den första jag kommer att ringa.

Uthållighet kombinerat med en dos humor kan vara ett mycket effektivt sätt när det gäller att boka möten.