Bokningsvillkor

för våra öppna kurser

Vår ambition är att ha en smidig, öppen och tydlig relation med dig som deltar på våra öppna kurser.  Här har vi sammanställt de villkor som gäller när du bokar plats på en av våra öppna kurser. 

Anmälan

Du kan anmäla dig via telefon, e-post, webbplatsen eller utvalda partners webbplatser. Alla bokningar omfattas av Försäljningschefens allmänna villkor.

Bekräftelse

När din anmälan har mottagits skickas en bekräftelse via e-post till deltagaren.

Fakturering

Avgiften för kursen faktureras normalt 30 dagar innan kursstart med betalningsvillkor på 20 dagar. Alla priser är exklusive moms.

Avbokning

Avbokning ska alltid ske skriftligen till info@forsaljningschefen.se. Vid avbokning 30-15 dagar före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid avbokning 14-0 dagar före kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften.

Ombokning

Vid ombokning 30-0 dagar före kursstart debiteras en avgift på 500 kr. Ombokning av kurs kan göras en gång. Om en deltagare blir sjuk och inte kan delta i kursen krävs ett läkarintyg. I sådana fall debiterar Försäljningschefen enligt avtal, men deltagaren kan flyttas till ett annat kurstillfälle. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega inom samma företag efter samråd med Försäljningschefen innan kursstart.

Om en kursdeltagare uteblir från ett utbildningstillfälle utan att meddela förlorar kursdeltagaren rätten till kompensation, vare sig i monetär form eller genom en ny kurs.

Reservation för ändringar

Försäljningschefen förbehåller sig rätten att ändra datum och/eller leveransformat baserat på förändringar som uppstår genom beslut från myndigheter eller tredje part som begränsar möjligheten att genomföra utbildningen enligt ursprunglig plan.

Försäljningschefen förbehåller sig också rätten att göra ändringar avseende tränar, lokal, kursmaterial osv. 

Om en kurs inte lyckas samla tillräckligt många deltagare förbehåller sig Försäljningschefen rätten att ställa in utbildningen.

Om en tränare blir sjuk och det inte är möjligt att ordna en lämplig ersättare kan hela eller delar av kursen ställas in med kort varsel.

I händelse av att kurs ställs in  erbjuds deltagare ombokning till nästa tillfälle alternativt kreditering av kursavgiften . Försäljningschefen ansvarar inte för kostnader som uppstår till följd av inställd utbildning eller andra ändringar.

Ansvar och begränsningar

Försäljningschefens ansvar är begränsat till kursavgiften och Försäljningschefen ansvarar inte för några följdskador, inklusive ekonomiska förluster eller förlorad arbetsförtjänst till följd av kursdeltagandet.

Force Majeure

Försäljningschefen ansvarar inte för skador som beror på lagstiftning, myndighetsåtgärder, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande omständigheter, vare sig i Sverige eller utomlands. Försäljningschefen är inte heller ansvarig för skador om en kurs helt eller delvis måste ställas in på grund av sådana omständigheter. Detta förbehåll gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder som strejk, blockad, bojkott eller lockout.