Ett bra och enkelt sätt för en butikssäljare att öka sin omsättningen är att hälsa på kunder som kommer in i butiken. Det borde med andra ord vara något alla butikssäljare alltid gör.

I helgen genomförde jag en liten undersökning. Förvisso inte perfekt vetenskaplig, men för att få status på hälsandet på kunder som kommer in i butiken.

Hur gjorde jag?
Jag besökte tio stycken butiker för elektronik, heminredning, kläder och böcker.

Jag gick in i butiken, jag stannade upp en bit in innan jag sedan strövade runt i butiken och lämnade den efter ett par minuter.

Resultatet?
I en butik blev jag direkt mött med ett ”Hej, säg till om jag kan hjälpa till”.
I två butiker sökte en säljare upp mig efter en stund och frågade om jag behövde hjälp.
I övriga butiker var det ingen butiksäljare som tog kontakt med mig på något sätt. Anledningarna varierade, men resultatet blev i samtliga fall att jag som kund kunde gå in i butiken, spendera ett par minuter och sedan lämna butiken utan att på något sätt få kontakt med någon.

Jag fick alltså kontakt i 30% av fallen. I övriga fall förlitade man sig helt på att skyltning och exponering skulle sköta försäljningen.

Förklaringen till den uteblivna kontakten kan förstås variera.
I flera fall är det troligen för få säljare i butiken så tiden finns inte för att ta hand om alla kunder. Här blir frågan, skulle butiken tjäna på att ha fler säljare som aktivt bemötte kunderna och sålde till dem?

I många fall beror det troligen på dålig träning och uppföljning gällande hur man skall bemöta sina kunder. Träningen i detta fall är ganska basal. Att hälsa någon välkommen och fråga om man kan hjälpa till klarar alla. Däremot förstår inte alla hur mycket det kan ge, så både säljare och butikschefen måste tränas i vilken effekt ett ”hej” kan ge. Och uppföljningen är nyckeln. Det är inte svårt att säga ”hej”, det svåra är att få alla att göra det och göra det varje gång en kund kommer in i butiken.

Risken med att inte träna butikssäljarna i försäljning är att man ser inte någon effekt av att ha mer personal. Då blir det enklare att spara genom att ta bort personal, vilket ger ännu mindre möjlighet till aktiv försäljning.

Att ha butikssäljare som bara står i kassan kommer på sikt inte att behövas då elektroniska kassor och robotiseringen på sikt kommer att ta bort sådana tjänster. Läs med i ”17 000 000 säljare kommer effektiviseras bort”

Framtidens butikssäljare måste därför bli bättre på att sälja, genom att först bemöta kunden med ”hej” och sedan bidra med sin kundskap och råd.

Kom ihåg att all försäljning i butik börjar med ett ”hej”.