Kundcase

Carlstedt Arkitekter – Säljträning för ökad struktur och relation

Carlstedt Arkitekter är arkitekterna som arbetar i mötet mellan funktion, teknik, ekonomi och estetik. De är också arkitekterna som aldrig glömmer bort att byggnaderna de ritar ska befolkas av människor. VD Stina Ljungkvist har ett tydligt mål: att växa Carlstedt Arkitekter, vilket är nödvändigt, framför allt för att tillväxten skapar fler möjligheter att vinna intressanta uppdrag och därmed fler möjligheter för medarbetarna.

Uppdraget i korthet

Kund:
Carlstedt Arkitekter

Mål:
Höja medvetenheten kring försäljning, sänka tröskeln för att arbeta aktivt med försäljning och att få deltagarna att genomgå en förflyttning i sitt mindset gällande försäljning.

Vad vi gjorde:
Säljträningsprogram med fokus på att kombinera struktur och relation i försäljningen.

Resultat:
Medvetenheten kring försäljning har ökat och det har blivit roligare med försäljning. Nya uppdrag och fortsatt tillväxt inom både privat och offentlig sektor.

Bakgrund

Genom att växa kan jag ge mina medarbetare fler tillfällen att växa. På ett företag som inte växer måste man vänta på att någon ska sluta för att kunna få en ny roll, säger Stina. Genom att bli större har vi också möjlighet att ta oss an fler och större samt mer utmanande uppdrag. För att lyckas växa behövde vi öka fokus på försäljning.

”Jag är inte tillräckligt mycket säljare själv för att utbilda andra, så jag började därför titta efter någon som kunde hjälpa oss på den resan. Jag hade läst Patriks bok ’Säljvanor’ och hade även lyssnat till honom på en föreläsning, så att ta med Patrik i processen föll sig naturligt.

”Patrik har en mycket förnuftig inställning: att försäljning inte behöver vara så komplicerat”

– Stina Ljungkvist –

Arkitekter arbetar traditionellt med att förtjäna uppdrag, och det fanns en rädsla att ett ökat försäljningsfokus skulle betyda cold calls. Patrik har en mycket förnuftig inställning: att försäljning inte behöver vara så komplicerat. Det handlar om att ändra vissa beteenden och att addera bra säljvanor.

Vi hittade en form för säljträningen där vi kunde arbeta med hela gruppen vid flera tillfällen under en längre tid.

Genomförande av uppdraget

Vi såg snabbt resultat i energi och intresse för försäljning. Redan efter första träningen började vi göra små men viktiga förändringar. Arbetet med försäljningen började snabbt utvecklas.

En tid in i programmet hamnade vi i en utmanande period. Vi gjorde mycket men fick inte de resultat vi ville ha. Då är det lätt att bli nedstämd och tappa tempo. Jag tror att detta är en vanlig utmaning. Under denna period fick vi alla hjälpas åt att hålla igång arbetet.

Att vi träffade Patrik och fortsatte träna stärkte oss i arbetet med att bibehålla de nya vanor vi börjat arbeta med. Vi fortsatte att göra de nya saker vi lärt oss, små förändringar, men som över tid började ge resultat, mycket bra resultat.

Framtiden

”Jag är mycket nöjd med att vi valde en utbildning som jobbade över tid, något kontinuerligt. Det är ju en av grunderna för att lyckas med försäljningen”, säger Stina. ”Det ser vi tydligt nu i samband med den lågkonjunktur vi befinner oss i. Det går heller inte som chef att skicka iväg medarbetarna på kurs och tro att det löser sig. Du som ledare behöver vara delaktig i arbetet och uppföljningen.

”Först ska vi klara lågkonjunkturen, sedan kommer vi att ta nästa stora kliv”

– Stina Ljungkvist –

Kortsiktigt handlar det för oss om att skydda och bevara det vi byggt upp”, säger Stina krasst. ”Vår bransch är i en djup svacka och 2024 kommer bli ett tufft år. Samtidigt är jag trygg i att allt det vi lärt oss och vårt tydligare fokus på försäljning kommer hjälpa oss att lyckas bättre än vi annars hade gjort. Vi har genom träningen fått till ett mer konsekvent och uthålligt arbete med försäljning i hela organisationen.

Det arbetet gör att vi kommer att gå ut ur krisen starkare, för när konjunkturen vänder då ska vi ta nästa kliv. Vi ska fortsätta ta oss an fler och större uppdrag. Vi ska ge våra medarbetare fler möjligheter att växa och utvecklas, och skapa fler byggnader där människor trivs.

Om Stina Ljungkvist

Stina Ljungkvist är VD på Carlstedt Arkitekter. Hon har gedigen erfarenhet från branschen, både som arkitekt och som tidigare vd hos en branschkollega.

Stina Ljungkvist Försäljningschefen

Hon är även aktiv i Svenskt Näringsliv. Stina besitter en spetskompetens inom marknad och försäljning för arkitektbranschen, vilket hon haft stor nytta av i sitt uppdrag att fortsätta Carlstedt Arkitekters tillväxtresa.

Mer om Stina? Besök Stina Ljungkvists profil på LinkedIn.

 

Om Carlstedt Arkitekter

Carlstedt Arkitekter logo Försäljningschefen

Carlstedt Arkitekter glömmer aldrig bort att byggnaderna de ritar ska befolkas. De arbetar i mötet mellan funktion, teknik, ekonomi och estetik för att utforma omgivningar som tar ansvar. Oavsett om det gäller bostäder, kontor, inredning, stadsplanering eller deras absoluta spetskompetens inom vård och utbildning.

Med ett 80-tal medarbetare, ett flertal olika discipliner utspridda på tre orter och med människan i fokus, utformar de arkitektur som skapar värde för samhället och alla individer som lever i det. Det har de gjort sedan starten 1955.

Dela gärna artikeln!

Fler kundcase