Det finns bara tre sätt att öka sin försäljning

Det finns många metoder och modeller för att öka sin försäljning. Dock finns i grunden bara tre sätt att öka sin försäljning. Vi utgår då från den så kallade försäljningsekvationen.

De tre sätten är:

  • Öka antalet kunder
  • Öka värdet per order
  • Öka frekvensen som kunden köper

Baserat på detta bör du lägga upp en försäljningsstrategi kring dessa tre områden för att öka din försäljning.

Öka antalet kunder

Här behöver du säkerställa att du gjort en tydlig målgruppsanalys så att du vet vilka kunder du skall bearbeta. Du måste arbeta med ett väl fungerande upplägg för att få till kontakt med dessa kunder, via mötesbokning, marknadsaktiviteter för att får varma leads etc. Slutligen måste du ha en passande säljprocess och ett bra genomförande för att få nya kunder.  Du kan läsa mer om hur du får nya kunder i ”Hitta nya kunder? 23 tips på hur du lyckas!”.

Öka värdet per order

Merförsäljning är det snabbaste och smartaste sättet att öka värdet per order. Säkerställ att du fått med alla olika extratjänster. Tänk på att merförsäljning många gånger också ökar kundnöjdheten. Att arbeta med priset kan vara ett annat sätt att öka snittordern. Svaret på frågan om det går att höja priset är oftast ja.

Slutligen kan produktutveckling vara ett sätt att fylla dina produkter med mervärde vilket motiverar ett högre pris och på så sätt ökar din försäljning.

Öka frekvensen som kunden köper

Korsförsäljning är ett sätt att få kunden att köpa flera av dina tjänster. Då kommer de per automatik att köpa oftare. Framförallt om du säljer mot större bolag är det viktigt att se till att du säljer till alla delar av företaget. Alltför ofta köper olika avdelningar från olika leverantörer.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar