Affärsmodell: Tre steg och nio byggstenar

Affärsmodellen är en teoretisk modell och används för att beskriva hur företaget är tänkt att fungera. Ett vanligt…

Key Account Management: En komplett guide

Key Account Management är inte en modell för alla företag och framförallt inte i alla skeden för ett företag. Om ditt…

Befintliga kunder – Din mest värdefulla tillgång

Försäljning anses ofta av gemene man vara detsamma som att sälja till nya kunder. Försäljning är dock mycket mer än så,…

Att driva ständig förbättring ger stora resultat

Ständig förbättring ger långsiktig framgång. Människan som art har anpassat sig genom vår utveckling. Arter som inte…

Vad är merförsäljning?

Merförsäljning betyder att man säljer mer till en befintlig kund eller en kund där man just nu fått ja på en första…

Lyckas med din affärsutveckling

Affärsutveckling är centralt för att företaget skall växa och vara framgångsrikt. I ett nystartat företag är…