B2B försäljning

Artiklar från bloggen med fokus på B2B försäljning

Säljutbildning B2B-försäljning Försäljningschefen

Säljutbildning B2B-försäljning

Vill du att du och ditt team använder er av de senaste metoderna inom B2B-försäljning? Vill du vässa dina kunskaper inom försäljning mot B2B för att möta den hårdnande konkurrensen? Vår utbildning i B2B-försäljning ger dig och ditt team de senaste metoderna och träning i alla klassiska delar av försäljningsarbetet.

Läs artikeln

Beskrivning av B2B försäljning

B2B-försäljning, eller business-to-business-försäljning, innebär transaktioner mellan företag. I dessa fall säljer företag produkter eller tjänster till andra företag istället för till enskilda konsumenter. Denna typ av försäljning karakteriseras ofta av komplexa förhandlingar och längre försäljningscykler, med fokus på större volymer och högre värden, anpassade efter företagens specifika behov.

Fler ämnen på bloggen