Fem typer av frågor att ställa för att sälja mer

Uttrycket "Frågor att ställa för att sälja mer" förpliktigar. Det är samtidigt väldigt grundläggande att ställa frågor.…

Fem enkla sätt att bli uppskattad av dina kunder

Att uppskattad av dina kunder hjälper dig att öka din försäljning. Alla företag är helt beroende av sin försäljning.…

77 säljfrågor som hjälper dig att få affären

För att förstå kundens problem, leda samtal framåt och få nya insikter gäller det att fråga, fråga och fråga mer. Detta…

Lägg tid på rätt kunder

Tid är din största begränsning. Du kan aldrig skaffa mer tid utan framgångsfaktorn bygger på hur väl du använder din…

Lär av barnen – ställ fler frågor och sälj mer

Ställ fler frågor och sälj mer. Kan det vara så enkelt. Vi har alla lite att lära av barn och då speciellt fyraåriga…

Kundens behov är grunden för allt

Alla som arbetar med försäljning träffar varje dag kunder på olika sätt. Via telefon, ett personligt möte, webbmöte, på…

Tre frågor som gör att du skriver bättre offerter

Offerten spelar ofta, framför allt större affärer, en avgörande roll kring huruvida du ska få affären. Det finns en…

Låter dina kunder dig ta beslut om vad de skall köpa?

Antalet val som vi som konsumenter behöver ta varje dag ökar stadigt. Jag ser samma utveckling för företagskunder, inom…

Hur du blir bättre på behovsanalys

För att bli framgångsrik inom försäljning måste du lära dig att påvisa kundnytta. För att kunna få fram kundnyttan…