Fem steg för att bli bättre på invändningshantering

Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust. Zig Ziglar Bra…

Kraften i ett citat

Definitionen av ett citat är enligt Wikipedia ”Ett ordagrant återgivande av tal eller skrift”. Ett citat från en kund…