Bli en mästare på att förhandla – Lyssna

Uttrycket ”Du har två öron och en mun, använd dem proportionerligt” stämmer väl in på försäljning och lika väl in på en…

Bli en mästare på att förhandla – Vanligt hyfs

Tänk på att visa intresse för motparten som person och var artig och trevlig. Primärt för att det skapar en god…

Bli en mästare på att förhandla – Lita på magkänslan

De flesta har en mycket bättre intuition är de tror. Om något känns fel under förhandlingen är det troligtvis något som…

Bli en mästare på att förhandla – Passa dig för pratkvarnar

Om motparten tenderar att fastna i långa och bestämde utläggningar kan det vara en taktik för att trötta ut dig och få…

Bli en mästare på att förhandla – Gör det enkelt

Efterstäva alltid enkelhet oavsett om det handlar om dina krav, formuleringar i avtalet eller hur du utrycker dig under…

Bli en mästare på att förhandla – Ju fler kockar

Förhandlingar med för många deltagare tenderar att dra ut på tiden och bli extra krångliga. Risken för missförstånd,…

Bli en mästare på att förhandla – Sälj, sälj, men inte för mycket

Förhandling är i grunden väldigt likt försäljning. Det handlar om att tillsammans komma fram till en uppgörelse som…

Bli en mästare på att förhandla – Pokeransikte

En duktig förhandlare har oftast ett riktigt pokeransikte. Oavsett om förhandlingen går din väg eller om du för stunden…

Bli en mästare på att förhandla – Sätt mål

Precis som allt annat kommer du lyckas bättre om du sätter tydliga mål med vad du vill uppnå i förhandlingen. Dessa mål…

Bli en mästare på att förhandla – Börja i tid

En förhandling börjar inte när du och din motpart sätter er ned vi förhandlingsbordet. Den börjar första gången ni…