Innesäljare och rösten

En innesäljare har en mängd kanaler för att driva sin försäljning, som mail, sociala medier och telefonen. Den…

Alla dessa återkomster

Har du lurat dig själv, eller kanske fortfarande gör, att du har så mycket bra återkomster? Jag har själv gjort det och…

Innesäljare och första intrycket

När man träffar en person ansikte mot ansikte säger man att det tar cirka 10-30 sekunder innan man skapat sig ett…

Innesäljare och information

Det är ytterst få produkter och tjänster som går att sälja enbart via telefon. Kunden behöver ha information på olika…

Innesäljaren och språket

I rollen som säljare bli du mer framgångsrik om du lyckas skapa en god kontakt med den potentiella kunden. En av de…

Innesäljare och lyssnande

Du har fått två öron och en mun och bör använda dem därefter, är ett gott råd i många situationer. Många tror…

Innesäljare och tonfallet

I din roll som innesäljare har du en del utmaningar jämfört med säljare som har personliga möten med kunden. En av dem…

Innesäljare och mätning

Man brukar säga att det man mäter, det gör man. Det kan behövas mer än att mäta något för att verkligen göra det, men…

Innesäljare och manus

När man tänker manus tänker man ofta på dåliga innesäljare som sitter och läser innantill i ett manus. Slutsatsen blir…

Innesäljare och tempo

Innesäljarens möte sker via telefon jämfört med personliga mötet. Via telefon har du områden att använda i…