Telefonförsäljning skapar de bästa säljarna

Telefonförsäljning är troligtvis den tuffaste och mest krävande disciplinen inom försäljning. Å andra sidan är det den…

Presenterar du dig med titel eller vilken nytta du tillför?

När man träffar en person i affärssammanhang är min uppfattning att de allra flesta berättar var de jobbar, vilken…

Titlar på säljare och andra roller inom försäljning

En titel skall berätta vad du gör. Den visar också på position och status i många sammanhang. Det finns därför en mängd…