Agerar du ändligt eller oändligt?

Hur agerar ni på er arbetsplats, skär ni kostnader eller skapar ni nöjda kunder? Är svaret skär kostnader är du…

Listan med drömkunder

Det var en gång en säljare som alltid klarade sina mål oavsett vilka mål som sattes. Hon fick in flera nya kunder till…

Hela organisationen måste fokusera på kundnytta

För att ett företag ska vara framgångsrikt i längden krävs det att inte bara säljledet funderar över och fokuserar på…

Hur du räddar relationen när du lovat för mycket

De flesta hamnar i situationen att man lovat för mycket, man begår dödssynden, gällande kundrelationen. De enorma…

Säljare måste prata och förstå kundnytta

Det är sällan som ledningsgruppen eller styrelsen har daglig kontakt med företagets kunder, utan det är i första hand…

Fem saker den perfekta kundservicen aldrig gör

Kundservice är knutpunkten i kundvården. En bra kundservice gör att kunder stannar och är villiga att betala ett pris…

Nio tips på hur du blir mer produktiv i säljarbetet

Att bli mer produktiv i säljarbetet är något många både önskar och har krav på sig att bli. Det finns många sätt att…

För att skapa kundnytta måste du förstå kundens problem

Kundnytta är nyckeln till att öka sin försäljning över tid. För att kunna göra det måste du ha veta vilka problem den…

Övertro på din produkt gör att du tappar försäljning

Det finns inga unika produkter, det finns inga unika lösningar. Idag kopieras allt i ett snabbt tempo. Inom princip…

Kunden har inte alltid rätt men det har inte du heller

Fortfarande lever den gamla myten inom försäljning och kundvård att kunden alltid har rätt. Kunden utgår från sin…