Listan med drömkunder

Det var en gång en säljare som alltid klarade sina mål oavsett vilka mål som sattes. Hon fick in flera nya kunder till…

Hela organisationen måste fokusera på kundnytta

För att ett företag ska vara framgångsrikt i längden krävs det att inte bara säljledet funderar över och fokuserar på…

Hur du räddar relationen när du lovat för mycket

De flesta hamnar i situationen att man lovat för mycket, man begår dödssynden, gällande kundrelationen. De enorma…

Säljare måste prata och förstå kundnytta

Det är sällan som ledningsgruppen eller styrelsen har daglig kontakt med företagets kunder, utan det är i första hand…

Förbättra företagets kundrelationer

Utveckla företagets kundrelationer ger en mängd fördelar. Goda kundrelationer ökar försäljningen och lönsamheten. Goda…

Fem saker den perfekta kundservicen aldrig gör

Kundservice är knutpunkten i kundvården. En bra kundservice gör att kunder stannar och är villiga att betala ett pris…

Ber kundens inköpare dig om hjälp?

Jag minns första gången en inköpare bad om hjälp av oss som leverantör. Inköparna på det stora företaget ringde och…

För att skapa kundnytta måste du förstå kundens problem

Kundnytta är nyckeln till att öka sin försäljning över tid. För att kunna göra det måste du ha veta vilka problem den…

Fem sätt att skapa ökat kundfokus på ditt företag

Bristen på kundfokus på merparten av svenska företag är slående och för att få till en förändring krävs att ledningen…

Kunden har inte alltid rätt men det har inte du heller

Fortfarande lever den gamla myten inom försäljning och kundvård att kunden alltid har rätt. Kunden utgår från sin…