Fokuserar ni på kundnytta eller lever ni i en bubbla?

I naturen är ständig utveckling eller evolution något helt självklart och sker utan sentimentalitet. Den bäst lämpande…

Överdriven merförsäljning

Merförsäljning, en historia basserad på en verklig händelse. ”För inte så länge sedan satt en marknadschef, en…

Definition av kundvård

Kundvård är ett vanligt förekommande ord i många sammanhang. Det används slentrianmässigt då man pratar om vikten av…

Öka lönsamheten genom att sälja på kundvärde

Ökad lönsamhet är något som eftersträvas av de flesta företag. De flesta företag försöker öka den genom…