Kundmöte 

Artiklar från bloggen med fokus på Kundmöte 

Beskrivning av Kundmöte 

Ett kundmöte är en planerad interaktion mellan försäljare och (potentiell eller nuvarande) kund, ofta med syftet att presentera produkter eller tjänster, förstå kundens behov och bygga relationer för att driva försäljning. Ett framgångsrikt kundmöte kräver noggrann förberedelse, tydlig kommunikation och lyhördhet. Mötets struktur varierar från informella samtal till formella presentationer beroende på affärssammanhang.

Fler ämnen på bloggen