Kundupplevelse

Artiklar från bloggen med fokus på Kundupplevelse

Beskrivning av Kundupplevelse

Kundupplevelse beskriver helhetsintrycket en kund får av ett företag över alla interaktionspunkter och kontaktytor, från första kontakt via marknadsföring till efterförsäljningstjänster. Det inkluderar kundens emotionella, fysiska, och digitala upplevelser. En positiv kundupplevelse är avgörande för att bygga kundlojalitet, främja återköp och stimulera positivt omdöme, vilket är essentiellt i en konkurrensdriven marknad.

Fler ämnen på bloggen