Leadsgenerering

Artiklar från bloggen med fokus på Leadsgenerering

Beskrivning av Leadsgenerering

Leadsgenerering innebär processen att locka och skapa intresse hos potentiella kunder (leads) för ett företags produkter eller tjänster. Målet är att samla in kontaktinformation från intressenter för vidare bearbetning och uppföljning genom marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Strategier för leadsgenerering kan inkludera digital marknadsföring, evenemang, reklamkampanjer och content marketing.

Fler ämnen på bloggen