Målstyrning

Artiklar från bloggen med fokus på Målstyrning

Beskrivning av Målstyrning

Målstyrning är en strategisk metod inom försäljning och affärsverksamhet där organisationer sätter specifika, mätbara och tidsbundna mål för att styra sina resurser och aktiviteter mot önskade resultat. Metoden involverar planering, uppföljning och utvärdering av prestationer mot uppsatta mål. Målstyrning används för att öka produktivitet och effektivitet genom att tydliggöra vad som ska uppnås och när, vilket skapar fokus och motivation hos medarbetarna samt underlättar beslutsfattande och resursallokering.

Fler ämnen på bloggen