Marknadsplan

Artiklar från bloggen med fokus på Marknadsplan

Beskrivning av Marknadsplan

Marknadsplan är ett strategiskt dokument inom försäljning och marknadsföring som beskriver företagets marknadsföringsmål och de specifika åtgärder som ska vidtas för att uppnå dessa mål. Planen inkluderar en analys av marknadssituationen, målgruppsidentifiering, positionering, och den marknadsföringsmix som kommer att användas. Den behandlar också budget, tidsramar och ansvarsfördelning inom marknadsföringsteamet. En välutformad marknadsplan är avgörande för att koordinera marknadsföringsinsatser och maximera avkastningen på investeringen.

Fler ämnen på bloggen