Marknadsstrategi

Artiklar från bloggen med fokus på Marknadsstrategi

Beskrivning av Marknadsstrategi

Marknadsstrategi är en plan som beskriver hur ett företag avser att nå sina marknadsföringsmål och öka sin konkurrenskraft. Strategin omfattar val av målmarknad, positionering av varumärket och utformning av marknadsmixen (produkt, pris, plats, och promotion). Marknadsstrategin är central för att koordinera företagets resurser och aktiviteter mot att effektivt attrahera och behålla kunder. Genom en genomtänkt marknadsstrategi kan företag skapa långsiktiga relationer med kunder och uppnå hållbar tillväxt.

Fler ämnen på bloggen