Offert

Artiklar från bloggen med fokus på Offert

Beskrivning av Offert

Offert är ett formellt erbjudande från en säljare till en potentiell köpare som specificerar villkoren under vilka säljaren är villig att sälja varor eller tjänster. Offerten inkluderar typiskt information om priser, kvantiteter, leveranstider och andra handelsvillkor. I affärssammanhang används offerten för att initiera försäljningsprocessen, och den fungerar som ett juridiskt bindande förslag om den accepteras av köparen inom den angivna tidsramen. Effektiv hantering av offerter är viktig för att säkra affärer och bygga kundrelationer.

Fler ämnen på bloggen