Projektledning

Artiklar från bloggen med fokus på Projektledning

Beskrivning av Projektledning

Projektledning är processen att styra och samordna resurser för att genomföra ett specifikt projekt inom en definierad tidsram och budget. Det omfattar planering, genomförande och avslutning av projektet, samt hantering av olika intressenter. I affärssammanhang syftar projektledning till att uppnå projektets mål effektivt och effektfullt, ofta med hjälp av metoder och verktyg som PMBOK, Scrum eller Lean.

Fler ämnen på bloggen