Nio tips på hur du blir mer produktiv i säljarbetet

Att bli mer produktiv i säljarbetet är något många både önskar och har krav på sig att bli. Det finns många sätt att…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Ta bort uppgifter

Har du reflekterat över hur många uppgifter du gör varje dag, bara för att någon vid något tillfälle bestämt att de ska…

Vanliga saker säljare gör för att smita undan att sälja

En framgångsrik säljare måste till stor del ta kontakt, jämfört med många andra yrken initierar säljaren de flesta av…

Behövs det B2B-säljare i framtiden?

En stor andel av de som arbetar med B2B kommer att vara utan ett jobb inom fem till tio år. En rapport från Forrester…

Hur påverkas du av att försäljningen automatiseras?

De senaste 20 åren har industrin genomgått enorma effektiviseringar genom automatisering, framför allt med ökad…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Var tydlig med vad du kan

Får ni förfrågningar av kunder om saker ni inte kan leverera, eller omvänt får du inga förfrågningar alls? Anledningen…

10 tips på hur du ökar aktiviteten och säljer mer

Framgång beror i grunden på din kunskap och din insats. Då vi alla har samma begränsning vad gäller tid kommer här 10…

Sälj mer genom att bli effektivare

Tiden är något som begränsar oss, samtidigt som den är en väldigt rättvis begränsning. Vi har alla 24 timmar per dygn…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Be om hjälp

Många människor har förvånansvärt svårt att be om hjälp. Orsakerna kan vara många, som exempelvis en övertro på sin…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Gör rätt från början

Ett bra sätt skapa bättre effektivitet är att se till att projekt och nya uppgifter genomförs på ett optimalt sätt. En…