Först på plats och sälj mer

Vill du sälja mer och bli mer framgångsrik inom affärer skall du se till att vara först på plats. Fördelarna med att…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Fokusera mer

Ett bra sätt för att både öka din effektivitet och samtidigt din försäljning är att fokusera mer. Ett naturligt sätt…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Prata med beslutsfattare

Ett enkelt sätt att effektivisera din försäljning och samtidigt öka möjligheten att få en affär är att gå direkt till…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Lova inte för mycket

”Det kan vi ordna”. En fördom om säljare som tyvärr inte är helt osann är att de lovar för mycket. Att inte säga nej…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Lägg tid på rätt saker

Effektivitet bygger mycket på att prioritera och på så vis lägga ned tid på rätt saker. Att lägga tid på en potentiell…

Ökad effektivitet ger ökad försäljning – Säg nej

Det mest basala sättet, men kanske ett av de minst använda, för att effektivisera är att använda ordet nej oftare. Det…

Ökad aktivitet ger ökad försäljning

För att bli framgångsrik inom försäljning krävs flera ingredienser. En av dem är en hög aktivitetsnivå. De flesta…

17.000.000 säljare effektiviseras bort

Gartner förutspådde nyligen att antalet BtB-säljare i världen kommer att minska från 20.000.000 till 3.000.000 fram…

Ytterligare fem sätt att effektivisera så att du får mer tid att sälja

Boka in uppföljningsmötet med den potentiella kunden som sista punkt på ert möte. Då spar du tiden med att ringa och…

Framgång kräver hårt arbete

Hårt arbete är ingen garanti för framgång, men all bestående framgång kräver hårt arbete. Patrik Nordkvist Det ges ut…