Sätta mål

Artiklar från bloggen med fokus på Sätta mål

Beskrivning av Sätta mål

Sätta mål: Inom försäljning och affärer avser begreppet ’sätta mål’ processen där specifika, mätbara och tidsbestämda målsättningar etableras för att styra och motivera en organisations försäljningsinsatser. Mål kan inkludera ökad försäljningsvolym, förbättrad kundnöjdhet eller utvidgning till nya marknader. Effektiv målsättning är avgörande för att driva prestation och tillväxt inom företaget.

Fler ämnen på bloggen