Fem enkla steg för framgångsrik delegering

För att kunna växa i din roll som ledare och chef behöver du frigöra tid. Det gör du effektivast genom delegering. Den positiva bieffekten blir att den medarbetare som tar över uppgiften kan växa i sin roll. På sikt kanske till och med ta över din roll. Delegering är svårt, men med följande enkla steg blir det enkelt.

Välj
Börja med att välja ut uppgifter som passar att delegera. De som lämpar sig för delegering är uppgifter du gör ofta och på likande sätt varje gång. Det är viktigt att du kan beskriva uppgiften och hur den skall genomföras för att kunna genomföra en lyckad delegering.
Välj med omsorg.

Förenkla
I samband med att du delegerar en uppgift är det ett utmärkt tillfälle att se om den går att förenkla. Är det något moment som går att minska i omfattning eller till och med plocka bort helt. En enklare uppgift är lättare att delegera.

Dokumentera
Skriv ned steg för steg-instruktioner för hur uppgiften skall genomföras. Det gör att delegeringen går snabbare och samtidigt ökar sannolikheten att den genomför med samma kvalité som tidigare. Slarva inte utan tänk igenom noggrant så alla steg kommer med.

Lämna över
Ta dig god tid att lämna över uppgiften. Se till att den du delegerar till verkligen har förstått uppgiften och hur den skall genomföras. Att delegera kräver tid så låt detta ta lite tid. På sikt sparar du igen tiden mångfalt om delegeringen blir lyckad.

Följ upp
Boka in en uppföljning i samband med överlämningen. Att följa upp och utvärdera är kritiskt för att säkerställa en väl genomförd delegering. Uppföljningen är också ett utmärkt tillfälle att lära dig av delegeringen så att du genomför den ännu bättre nästa gång.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar