Finns det inga böcker om försäljning? Del 2

Efter att besökt ytterligare bokhandlare är resultatet detsamma. Det finns mycket få böcker om försäljning. Och de jag har hittat har i de flesta fall funnits under sektionen marknadsföring. Är antalet köpare för litet för att böcker om försäljning ska ingå i sortimentet?

Utan att ha statistik tillhands är jag ganska säker på att det borde finnas fler säljare än marknadsförare i Sverige. Förhållandet borde vara det omvända – alltså några enstaka marknadsföringsböcker i försäljningssektionen!

Kort efter mina bokhandlarbesök skickade en bekant några länkar via webbokhandlare. Så det finns alltså böcker om försäljning? Ja, de finns uppenbarligen på nätet. Efter att ha gått igenom ett urval boksajter insåg jag följande:

Det fanns dubbelt så många titlar om marknadsföring som titlar om försäljning.

Innebär det att det finns så lite intresse för försäljningsböcker? Eller lyckas inte de som skriver böcker om sälj sälja dem?

Om artikeln: Detta är en av de första artiklarna på Försäljningschefen. Den igår i en kort serie om försäljningsböcker. Den har fått en bild och lite layoutförändringar. Utöver det är det samma text som publicerades 2010.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar