Finns det inga böcker om försäljning? Del 3

Vi har konstaterat bristen på försäljningsböcker i relation till hur många som arbetar med försäljning. Om alla de som arbetar med försäljning inte kan inhämta ny kunskap från böcker, var hittar de den då?

Utbildningssektorn har 10-20 gånger mer utbildningar inom försäljning än inom marknad. Detta faktum är intressant ur flera perspektiv.

Till att börja med är detta en högst rimlig balans utifrån nytta för företagens framgång. Även en rimlig balans jämfört med antalet anställda som arbetar med försäljning respektive marknad.

Att utbildningar har denna fördelning jämfört med fördelningen av böcker inom ämnet väcker dock ett antal frågor.

Läser vi som arbetar med försäljning mindre, är det svårt att erhålla kunskap inom försäljning via det skrivna ordet, är det bokbranschen som sätter hinder och tar in för lite böcker om försäljning?

Jag har inget svar på varför det skrivs så få böcker om försäljning jämfört med marknadsföring.

Har du?

Om artikeln: Detta är en av de första artiklarna på Försäljningschefen. Den igår i en kort serie om försäljningsböcker. Den har fått en bild och lite layoutförändringar. Utöver det är det samma text som publicerades 2010.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar