Kompromissa aldrig om dina huvudmål. Ibland kan det vara lockande att förhandla bort ett av sina huvudmål för att få affären i hamn. Detta leder onekligen till att du kommer att gräma dig och kanske inte ens tjänar på affären om den blir av.

Jag har ett flertal gånger släppt affärer i slutförhandlingen för att kunden inte velat gå med på för mig viktiga punkter. Ett antal gånger har kunden kommit tillbaka lite senare och velat återuppta förhandlingen medan övriga har affären inte blivit av. Jag ångrar inte en enda av de tillfällena.

Du måste i alla förhandlingssammanhang vara beredd att låta affären gå i stöpet om du inte kan nå dina huvudmål.

Har du förhandlat bort ditt huvudmål?