Traditionellt är rekommendationen att om möjligt hålla förhandlingarna på hemmaplan alternativt en plats du är väl bekant med. Detta gör att du inte behöver lägga tid på att fungera på praktiska frågor och dessutom får en extra trygghet jämfört med din motpart.

Dessutom får du agera värd och får därmed automatiskt leda förhandlingen genom att du har kontroll på allt det praktiska.

I själva förhandlingsrummet skall du eller den som leder förhandlingen från din sida efterstäva att få ”ordförandeplatsen”. Dvs vid änden på bordet, med ryggen mot fönstret och så långt bort från dörren som möjligt.