I fastighetsbranschen brukar man säga läge, läge och läge, motsvarigenheten när det gäller förhandling är information, information och information.

Se till att ta reda på allt om din motpart och deras förhandlingsteam. Allt om bakgrund, tidigare förhandlingar, personlighet mm och träffa om möjligt någon de förhandlat med tidigare.

Med den tillgängliga informationen kan du/ditt team jobba med att bedöma vad som är viktigt för er motpart, vad de är villiga att offra. Försök även hitta svaga punkter i deras förhandlingsstil för att kunna lägga upp en bra plan för din egen förhandling.