Framgångsrikt ledarskap – Två sidor av förändring

För att kunna leda framgångsrikt behöver du kunna leda förändring. Förändringen är en helt naturlig del av livet, den sker varje dag i allt från cellerna i kroppen till att vi vill förändra de grupper vi ingår i. Förändring är viktig för att inte säga helt kritisk i många situationer. De arter som inte förändrats i takt med utvecklingen i världen har helt försvunnit. Det är samma sak med organisationer, de som inte förändras kommer inte att vara framgångsrika i längden.

Förändring har dock två sidor.

Forskning visar att människor som genomför en förändring och upprepade gånger misslyckas med genomförandet blir mindre tillfredställda med sin tillvaro.

Framgångsrikt ledarskap kräver att du ser till att din organisation i princip förändras lite varje dag. För att kunna möta kunder, medarbetare och den övriga omvärlden behöver ni förändras. Allt runt omkring er förändras och ni måste därför förändras för att kunna fortsätta vara framgångsrika.

Följande steg hjälper dig att genomföra förändring och bli framgångsrik i ditt ledarskap:
• Syfte och mål – Vad och varför?
• Logik – Är det logiskt för alla inblandande?
• Lätt att göra rätt – Underlättas för de som skall ändra?
• Kommunicera – Ofta, mycket och tydligt
• Automatisera – Kan man få bort manuella moment?
• Följ upp – Hellre för mycket än för lite

Använder du stegen ovan ökar sannolikheten att de förändringar du genomför blir lyckade. Välj också noga vilka förändringar du skall genomföra överhuvudtaget. Lär mer i Att välja och välja bort – Fokus.
Blir du framgångsrik i att genomföra förändringar kommer det att skapa energi hos dina medarbetare och du kan på så vis genomföra fler lyckade förändringar.

Framgångsrikt ledarskap bygger till stor del på att bli bra på förändringar. Vill du läs mer rekommenderas ”Hur du framgångsrikt genomför förändringar”.

Källa: Polivy & Herman (2000) ”The False-Hope Syndrome Unfulfilled Expectations of Self-Change” och Orlick (1999) “Embracing Your Potential”

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar