För att kunna göra en bra presentation är det en hel del saker att förbereda. För att lyckas med detta är det fyra frågor du måste kunna besvara.

Vad är syftet
Vad vill du uppnå med din presentation? Vad förväntar sig åhörarna? Finns det tydliga mål med presentationen? Hur kommer din presentation att bedömas? Med ett klart och tydligt syfte kan du bygga upp och planera din presentation för att nå dit.

Vilka är åhörarna?
Är de äldre eller yngre? Är de insatta i det du skall prata om? Är det många eller få som kommer att lyssna? Antalet frågor om åhörarna är många. Ju mer du vet om din publik desto bättre kan du lägga upp din presentation för att nå fram till dem.

Vem är du för åhörarna?
Är du känd eller okänd? Hur skulle de beskriva dig? Är du i samma ålder som åhörarna? Människor tenderar att lita på dem som är lika dem själva, någon som tillhör gruppen. Att fundera på och förbereda dig utifrån vem du är för åhörarna kommer därför att hjälpa dig att lyckas med presentationen.

Vilka är ramarna?
Hur är lokalen du skall prata i? Ska du stå på en scen eller på golvet? Vilken utrustning finns att tillgå? Är du den enda som skall tala eller är du del av ett större program? Hur mycket tid har du på dig? När ska du tala? Genom att veta vilka ramar som finns runt din presentation kan du anpassa ditt upplägg för att passa förutsättningarna. Du kommer heller inte att råka ut för några överraskningar när du genomför din presentation.