Åtgärdsplan, förbättringspotential, utvecklingsområden – oftast handlar dessa om att fokusera på det du inte är bra på.

Ibland kan det vara klokt att göra precis tvärt om. Fokusera på det du är bra på och gör mer av det.

Du skulle behöva bli bättre på att göra behovsanalys. Det är inte så att du inte kan, men du skulle kunna bli bättre. Flera av de andra i gruppen är mycket bättre på det och du hamnar lite efter.

Du är däremot bäst på besöksbokning på företaget. Du bokar fler och bättre möten än alla de andra.

Fundera på följande; Skall du lägga en timme på att utveckla din kunskap om behovsanalys eller skall du lägga en timme på att bli ännu bättre på besöksbokning. De flesta skulle fokusera på behovsanalys.

Det skiljer sig från fall till fall, men våga funder på vad som ger bäst resultat kontra nedlagd tid. Att lägga tid på det du inte är bra på eller att lägga tid på att bli ännu bättre på det du är bra på.