Att följa upp alla kontakter med kunden är lika viktig för bra kundvård som för bra försäljning.
Säkerställ att ni löpande följer upp med era kunder, både generellt och framförall i alla situationer då kunden har kontaktat er. Uppföljningen skall ske oavsett om kontakten varit föratt kunden haft problem, vill göra en beställning eller bara ställa en fråga.

Uppföljningen säkerställer kontakten med kunden och fångar snabbt upp eventuella problem. Samtidigt ger det ett perfekt tillfälle att erbjuda kunden ytterligare produkter och därmed öka merförsäljningen.
Kanalen för uppföljningen anpassas självfallet efter kunden och ert företag, men säkerställ att alltid följa upp med era kunder. Det kommer att löna sig!