Brist på information leder till osäkerhet och i förlängingen till missnöje. Detta är sant oavsett om det gäller dina barn, dina medarbetare eller dina kunder.

Dina barn lämnar dig troligen inte men riskerar att bli osäkra och otrygga individer. Dina medarbetare och kunder kommer i långa loppet att lämna dig om bristen på information blir för stor.

Att inte få tillräckligt med information är alltid negativt men det förstoras i samband med problem. Drabbas du som kund av förseningar, sämre service etc så kommer brist på information att strö salt i såren och förvärra situationen ytterligare. Missnöjet kan snabbt gå över till att kunder först blir mer öppna för kontakt från konkurrenter till att slutligen själva aktivt börja leta efter andra alternativ.

Lika farligt är om kunden får känslan av att information undanhålls. Det gnager och ökar med tiden. Detta skapar en misstänksamhet som kan leda till att även bra information blir negativ.

Se därför till att ha tydliga rutiner för hur ni kommunicerar med era kunder, säkerställ att ni löpande har kommunikation i flera olika kanaler. Tänk också på att öka kommunikationen i händelse av problem eller andra saker som kan skapa osäkerhet.

Tänk också på att variera kommunikationen. Att bara skicka ut standardiserad kommunikation kan lätt ge ett ointresserat intryck. Försöka att få in personlig kommunikation löpande till alla kunder, speciellt vid händelse av problem eller andra saker som skapar osäkerhet.

Tänk därför på att dela med dig av information, hellre för mycket än för lite!